Khác biệt giữa các bản “Chương Dzềnh Quay”

Năm 1951: Nhập ngũ vào [[Quân Đội Quốc Gia]], mang số quân: 48/300.470. Theo học khoá 5 Hoàng Diệu Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt (khai giảng: 1-7-1951, mãn khoá: 24-4-1952). Tốt nghiệp với cấp bậc [[Thiếu Uý]] hiện dịch. Ra trường, được làm Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn (TĐ) 57 VN tân lập ngày 1-7-1952 tại Móng cái, Hải Ninh.
 
Năm 1954: Tháng 1, thăng [[Trung Uý]]- Tiểu đoàn phó TĐ 57 VN. Năm 1955: Tháng 3, thăng [[Đại Uý]]. Theo học khoá Tiểu Đoàn Trưởng (TĐT) tại Trường Đại học Quân sự Sài Gòn (tiền thân của Trường Chỉ huy & Tham mưu (CH & TM).
===Quân Đội VNCH===
 
Năm 1955: Tháng 3, thăng [[Đại Uý]]. Theo học khoá Tiểu Đoàn Trưởng (TĐT) tại Trường Đại học Quân sự Sài Gòn (tiền thân của Trường Chỉ huy & Tham mưu (CH & TM).
Năm 1956: TĐT TĐ 89 VN (thành lập ngày 16-11-1956 tại Sông Mao). Năm 1958: Du học khoá BB Cao cấp tại Trường Lục quân Fort Benning, Georgia, Hoa Kỳ. Năm 1959: Huấn luyện viên tại Trung tâm Huán luyện của SĐ 1 BB. Năm 1961: Trưởng phòng 3 SĐ 5 BB. Tháng 11 cùng năm, thăng [[Thiếu Tá]].
 
Năm 1956: TĐT TĐ 89 VN (thành lập ngày 16-11-1956 tại Sông Mao). Năm 1958: Du học khoá BB Cao cấp tại Trường Lục quân Fort Benning, Georgia, Hoa Kỳ. Năm 1959: Huấn luyện viên tại Trung tâm HuánHuấn luyện của SĐ 1 BB. Năm 1961: Trưởng phòng 3 SĐ 5 BB. Tháng 11 cùng năm, thăng [[Thiếu Tá]].
Năm 1962: Tham mưu trưởng (TMT) SĐ 9 BB. Năm 1963: Trung đoàn trưởng (TRĐT) Trung đoàn (TRĐ) 13, Sđ 9 BB. Năm 1964: Trung tâm trưởng Trung tâm Hành quân Quân đoàn (QĐ) IV & Vùng 4 Chiến thuật (CT).
 
Năm 1962: Tham mưu trưởng (TMT) SĐ 9 BB. Năm 1963: Trung đoàn trưởng (TRĐT) Trung đoàn (TRĐ) 13, 9 BB. Năm 1964: Trung tâm trưởng Trung tâm Hành quân Quân đoàn (QĐ) IV & Vùng 4 Chiến thuật (CT).
 
Năm 1965: Thăng [[Trung Tá]], làm TRĐT TRĐ 33, SĐ 21 BB. Năm 1966: Tỉnh trưởng (TT) kiêm Tiểu khu trưởng (TKT) Chương Thiện.
Năm 1968: Vinh thăng [[Đại Tá]], Phụ tá Hành quân QĐ IV & Vùng 4 CT. Năm 1969: Du học khoá CH & TM cao cấp tại Trường Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. Năm 1970: Tư Lệnh (TL) Phó SĐ 21 BB.
 
Năm 1971: TTLàm &Tỉnh trưởng kiêm TKT Tỉnh Phong Dinh, kiêm Thị trưởng Thị xã Cần Thơ thay thế Đại Tá [[Lê Văn Hưng]]ư, được cử đi làm TL SĐ 5 BB. Năm 1972: Ngày 1-11, Quyền TL SĐ 21 BB thay thế Chuẩn Tướng [[Hồ Trung Hậu]]. Cùng ngày, ông được Vinh thăng [[Chuẩn Tướng]] đặc cách tại mặt trận.
 
Năm 1973: Bàn giao chức TL SĐ 21 BB lại cho Chuẩn Tướng [[Lê Văn Hưng]]. Nhậm chức Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn IV & Quân khu 4 Chiến thuật.
 
==1975==
*Sau ngày 30-4, định cư tại Bagneux, Pháp.
Người dùng vô danh