Khác biệt giữa các bản “Hồ Tá Khanh”

Thuở nhỏ Hồ Tá Khanh đi học ở Sài Gòn. Năm 1926, vì tham gia lễ truy điệu chí sĩ [[Phan Châu Trinh]], ông bị đuổi học và sang [[Pháp]]. Khoảng năm 1929, Hồ Tá Khanh đỗ [[tú tài]] và được nhận vào học ở [[Đại học Y khoa Paris]]. Ông tốt nghiệp với bằng bác sĩ.
 
Năm 1938, Hồ Tá Khanh về nước mở phòng mạch tư, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội tại [[Thành phố Hồ Chí Minh|Sài Gòn]] trong nhóm các ông [[Phan Văn Hùm]], [[Nguyễn Văn Sâm]], [[Nguyễn Văn Tạo]], [[Hồ Văn Nhựt]], ...
 
Năm 1939, ông cùng bác sĩ [[Hồ Văn Nhựt]] thành lập báo ''Văn Lang'' do bác sĩ Nhựt làm chủ nhiệm kiêm chủ bút.<ref>http://namrom64.blogspot.co.uk/2014/11/hinh-xua-thuy-to-bao-chi-viet-nam.html</ref><ref>https://www.facebook.com/tuan.vuanh.37604/posts/1427394987478091</ref>
 
Năm 1945, ông được học giả [[Trần Trọng Kim]], thủ tướng chính quyền [[Đế quốc Việt Nam]], mời tham gia nội các với chức vụ bộ trưởng bộ kinh tế.
239

lần sửa đổi