Khác biệt giữa các bản “Hồ Tá Khanh”

Năm 1938, Hồ Tá Khanh về nước mở phòng mạch tư, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội tại [[Thành phố Hồ Chí Minh|Sài Gòn]] trong nhóm các ông [[Phan Văn Hùm]], [[Nguyễn Văn Sâm]], [[Nguyễn Văn Tạo]], [[Hồ Văn Nhựt]], ...
 
Năm 1939, ông cùng bác sĩ Hồ Văn Nhựt thành lập báo ''Văn Lang'' do bác sĩ Nhựt làm chủ nhiệm kiêm chủ bút.<ref>http://namrom64.blogspot.co.uk/2014/11/hinh-xua-thuy-to-bao-chi-viet-nam.html</ref><ref>https://www.facebook.com/tuan.vuanh.37604/posts/1427394987478091</ref>
 
Năm 1945, ông được học giả [[Trần Trọng Kim]], thủ tướng chính quyền [[Đế quốc Việt Nam]], mời tham gia nội các với chức vụ bộ trưởng bộ kinh tế.
239

lần sửa đổi