Khác biệt giữa các bản “Chuẩn tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Bỏ danh sách nguồn tham khảo
Trong lịch sử 20 năm tồn tại của [[Quân lực Việt Nam Cộng hòa]]<ref>Trên thực tế, cấp bậc Chuẩn tướng chỉ mới xuất hiện trong hệ thống cấp bậc Việt Nam Cộng hòa từ năm 1964</ref> (1955-1975) đã có 72 vị được phong Chuẩn tướng và Phó Đề đốc.
 
# [[Chuản tướng|Chuẩn Tướng]] [[Bùi Quý Cảo]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Bùi Văn Nhu]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Chung Tấn Phát]] (''Em Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang'')
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Chương Dzềnh Quay]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Đặng Đình Linh]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Đỗ Văn An]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Đỗ Kiến Nhiễu]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Hồ Trung Hậu]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Huỳnh Bá Tính]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Huỳnh Công Thành]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Huỳnh Thới Tây]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Huỳnh Văn Lạc]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Lê Đức Đạt]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Lê Nguyên Vỹ]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Lê Quang Lưỡng]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Lê Trung Trực]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Lê Trung Tường]]
# [[Lê Văn Hưng]]
 
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Lê Văn HưngThân]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Lê Văn Thân]]
# [[Lưu Kim Cương]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Lê Văn Tư]]
# [[Lý Bá Hỷ]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Lưu Kim Cương]]
# [[Lý Đức Quân]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Lý Bá Hỷ]]
# [[Lý Tòng Bá]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Lý Đức Quân]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Mạch Văn Trường]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Lý Tòng Bá]]
# [[Ngô Hán Đồng]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Mạch Văn Trường]]
# [[Nguyễn Chấn]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Ngô Hán Đồng]]
# [[Nguyễn Bá Liên]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Nguyễn Chấn]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Nguyễn Bá Liên]]
 
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Nguyễn Đức Khánh]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Nguyễn Hữu Hạnh]]
207

lần sửa đổi