Khác biệt giữa các bản “Chuẩn tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa”

không có tóm lược sửa đổi
Trong lịch sử 20 năm tồn tại của [[Quân lực Việt Nam Cộng hòa]]<ref>Trên thực tế, cấp bậc Chuẩn tướng chỉ mới xuất hiện trong hệ thống cấp bậc Việt Nam Cộng hòa từ năm 1964</ref> (1955-1975) đã có 72 vị được phong Chuẩn tướng và Phó Đề đốc.
 
;Chuẩn tướng
# [[Bùi Quý Cảo]]<ref name=truy/>
# [[Bùi Văn Nhu]]
# [[Chung Tấn Phát]]
# [[Chương Dzềnh Quay]]
# [[Đặng Đình Linh]]
# [[Đỗ Văn An]]<ref name=truy>Là đại tá, tử trận hoặc tử nạn trong giai đoạn 1968-1974, được truy phong chuẩn tướng</ref>
# [[Đỗ Văn An]]
# [[Đỗ Kiến Nhiễu]]
# [[Hồ Trung Hậu]]
# [[Huỳnh Bá Tính]]
# [[Huỳnh Công Thành]]<ref name=truy/>
# [[Huỳnh Thới Tây]]
# [[Huỳnh Văn Lạc]]
# [[Lê Đức Đạt]]<ref name=truy/>
# [[Lê Nguyên Vỹ]]<ref name=ts/>
# [[Lê Quang Lưỡng]]
# [[Lê Trung Trực]]
# [[Lê Trung Tường]]
# [[Lê Văn Hưng]]<ref name=ts/>
# [[Lê Văn Thân]]
# [[Lê Văn Tư]]
# [[Lưu Kim Cương]]<ref name=truy/>
# [[Lý Bá Hỷ]]
# [[Lý Đức Quân]]<ref name=truy/>
# [[Lý Tòng Bá]]
# [[Mạch Văn Trường]]
# [[Ngô Hán Đồng]]<ref name=truy/>
# [[Nguyễn Chấn]]
# [[Nguyễn Bá Liên]]<ref name=truy/>
# [[Nguyễn Đức Khánh]]
# [[Nguyễn Hữu Hạnh]]
# [[Nguyễn Ngọc Oánh]]
# [[Nguyễn Thành Hoàng]]
# [[Nguyễn Trọng Bảo]]<ref name=truy/>
# [[Nguyễn Văn Chức]]
# [[Nguyễn Văn Điềm]]<ref name=ts/>
# [[Nguyễn Văn Giàu]]
# [[Nguyễn Văn Khương]]<ref name=truy/>
# [[Nguyễn Văn Lượng]]
# [[Nguyễn Văn Phước]]<ref name=truy/>
# [[Nguyễn Văn Thiện]]<ref name=ts>Tự sát hoặc tử nạn trong giai đoạn 1970-1975 khi đang là chuẩn tướng</ref>
# [[Phạm Hữu Nhơn]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Phạm Duy Tất]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Phạm Đăng Lân]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Phạm Hà Thanh]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Phạm Ngọc Sang]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Phan Đình Thứ]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Phan Hòa Hiệp]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Phan Phụng Tiên]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Phan Xuân Nhuận]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Trần Đình Thọ]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Trần Quang Khôi]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Trần Quốc Lịch]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Trần Văn Cẩm]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Trần Văn Hai]]<ref name=ts/>
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Trần Văn Nhựt]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Trang Sĩ Tấn]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Trương Bảy]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Trương Hữu Đức]]<ref name=truy/>
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Từ Văn Bê]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Võ Dinh]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Vũ Đức Nhuận]]
# [[Chuẩn tướng|Chuẩn Tướng]] [[Vũ Văn Giai]]
;Phó đề đốc
# [[Diệp Quang Thủy]]
# [[Đặng Cao Thăng]]
# [[Đinh Mạnh Hùng]]
# [[Chuẩn tướng|Phó Đề Đốc]] [[Hồ Văn Kỳ Thoại]]
# [[Hoàng Cơ Minh]]
# [[ĐỗNghiêm Văn AnPhú]]
# [[Nguyễn Hữu Chí]]
# Trung Tướng [[Nguyễn Thành PhươngChâu]] (CĐ)
# [[Vũ Đình Đào]]
 
Trong danh sách trên có 12 đại tá tử trận hoặc tử nạn (từ 1968-1974) được truy phong chuẩn tướng và 5 chuẩn tướng tử nạn và tự sát (từ 1970-1975).
# [[Chuẩn tướng|Phó Đề Đốc]] [[Diệp Quang Thủy]]
# [[Chuẩn tướng|Phó Đề Đốc]] [[Đặng Cao Thăng]]
# [[Chuẩn tướng|Phó Đề Đốc]] [[Đinh Mạnh Hùng]]
# [[Chuẩn tướng|Phó Đề Đốc]] [[Hồ Văn Kỳ Thoại]]
# [[Chuẩn tướng|Phó Đề Đốc]] [[Hoàng Cơ Minh]]
# [[Chuẩn tướng|Phó Đề Đốc]] [[Nghiêm Văn Phú]]
# [[Chuẩn tướng|Phó Đề Đốc]] [[Nguyễn Hữu Chí]], nhà thơ [[Hữu Phương]]
# [[Chuẩn tướng|Phó Đề Đốc]] [[Nguyễn Thành Châu]]
# [[Chuẩn tướng|Phó Đề Đốc]] [[Vũ Đình Đào]]
 
==Chú thích==
*Có 12 Vị Đại tá tử trận & tử nạn (từ 1968-1974). Được Truy Thăng Chuẩn tướng:
{{reflist}}
 
# [[Chuẩn tướng]] [[Đỗ Văn An]] Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 10 Sư Đoàn 7 Bộ Binh. Tử trận 1972
# [[Chuẩn tướng]] [[Bùi Quý Cảo]] Trưởng Đoàn Quân Sự Ban Liên Hợp Quân Sự 2 Bên QK I. Tử nạn 1974
# [[Chuẩn tướng]] [[Lưu Kim Cương]] Tư lệnh Không Đoàn 33 Chiến Thuật, SĐ 5 KQ. Tử trận 1968
# [[Chuẩn tướng]] [[Nguyễn Bá Liên]]: Tư lệnh Biệt Khu 24 - Kontum. Tử Trận 1969
# [[Chuẩn tướng]] [[Nguyễn Văn Phước]]: Phụ tá Tư Lệnh Quân đoàn IV & Quân Khu 4. Tử nạn 1971
# [[Chuẩn tướng]] [[Ngô Hán Đồng]]: Chỉ Huy Trưởng Pháo binh Quân Đoàn I. Tử nạn 1972
# [[Chuẩn tướng]] [[Lê Đức Đạt]]: Tư lệnh Sư đoàn 22 Bộ Binh. Tử trận 1972
# [[Chuẩn tướng]] [[Trương Hữu Đức]]: Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Xung Kích Chiến Đoàn 52 (Thiết Giáp + Biệt Động Quân + Nhảy Dù). Tử trận 1972.
# [[Chuẩn tướng]] [[Nguyễn Trọng Bảo]]: Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Phó Sư Đoàn Nhảy Dù. Tử nạn 1972
# [[Chuẩn tướng]] [[Nguyễn Văn Khương]]: Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Phong Dinh. Tử trận 1970
# [[Chuẩn tướng]] [[Lý Đức Quân]]: Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 7, SĐ 5 BB. Tử trận 1973
# [[Chuẩn tướng]] [[Huỳnh Công Thành]]: Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Bình Tuy. Tử trận 1973
 
*Có 5 vị Chuẩn tướng tử nạn & tự sát (''tuẫn tiết'') từ 1970-1975.
 
# [[Chuẩn tướng]] [[Nguyễn Văn Thiện]] Tư lệnh Biệt Khu Quảng-Đà. Tử nạn (mất tích) 1970 (Đã nhận Quyết Định Vinh thăng Chuẩn Tướng trước khi bị tử nạn (mất tích)
# [[Chuẩn tướng]] [[Nguyễn Văn Điềm]]: Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ Binh. Tử nạn 1975
# [[Chuẩn tướng]] [[Lê Nguyên Vỹ]]: Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh. Tự sát 1975
# [[Chuẩn tướng]] [[Trần Văn Hai]]:Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ Binh. Tự sát 1975
# [[Chuẩn tướng]] [[Lê Văn Hưng]]:Tư lệnh phó Quân đoàn 4. Tự sát 1975
 
* ''Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) 1954-1975 Có tất cả 168 Vị Tướng lãnh:
72 Chuẩn tướng, 44 Thiếu tướng, 46 Trung tướng, 5 Đại tướng, 1 Thống tướng.''
 
*''Ngoài ra, kể thêm các Tướng Giáo phái Cao Đài (CĐ), Hoà Hảo và (khác) còn có:''
 
# Trung Tướng [[Lâm Thành Nguyên]] (HH)
# Trung Tướng [[Nguyễn Thành Phương]] (CĐ)
# Trung Tướng [[Nguyễn Văn Thành]] (CĐ)
# Trung Tướng [[Trần Quang Vinh]] (CĐ)
# Trung Tướng [[Trần Văn Soái]] tự ''Năm Lửa'' (HH)
# Trung Tướng [[Nguyễn Văn Xuân]] (QĐ Pháp)-''Thủ Tướng Nam Kỳ Tự Trị (1948-1950)''
# Thiếu Tướng [[Lê Quang Vinh]] tự ''Ba Cụt'' (HH)
# Thiếu Tướng [[Trần Văn Có]] (CĐ)
# Thiếu Tướng [[Lê Hoàng Cưu]] (CĐ)
# Thiếu Tướng [[Lê Văn Tất]] (CĐ)
# Thiếu Tướng [[Lê Văn Viễn]] tự ''Bảy Viễn'' (Bình Xuyên)
 
== Liên kết ngoài ==
*[http://www.mekongrepublic.com/vietnam/vn_find.asp Danh sách sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa]
 
==ThưTham mụckhảo==
 
*Bổ sung theo sách "'''Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà'''" - Trần Ngọc Thống & Hồ Đắc Huân 2011.
 
==Góp ý==
 
[[Thể loại:Danh sách nhân vật Việt Nam|Chuẩn tướng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa]]
207

lần sửa đổi