Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Chuẩn tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa”

không có tóm lược sửa đổi
 
Mặc dù không có nguồn dẫn, nhưng phiên bản của Thái Nhi [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_Chu%E1%BA%A9n_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a&oldid=78733] có thể xem là có độ tin cậy cao, do thành viên này có lịch sử đóng góp rất tốt trong lãnh vực quân sự và chiến tranh Việt Nam. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 17:12, ngày 26 tháng 4 năm 2008 (UTC)
 
==Nội dung==
Bài nên nêu ra thông tin đảm nhiệm những chức vụ nào thì được phong hàm Chuẩn tướng, hơn là một danh sách các chuẩn tướng (chỉ cần là một mục của bài) rồi kể lể ông này chết trận, ông kia tự tử, bê nguyên từ cuốn Lược sử quân lực... ra. [[Thành viên:Phương Thế Ngọc|Phương Thế Ngọc]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Thế Ngọc|thảo luận]]) 00:15, ngày 7 tháng 2 năm 2015 (UTC)
207

lần sửa đổi