Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:DangTungDuong”

== BQXB ==
Phiền bạn đưa các bài bị gắn biển độ nổi bật ra để biểu quyết. Một số bài cứ bị gắn biển đnb cả năm trời mà không được đưa ra xoá, thế là nghiễm nhiên nó cứ nằm đấy mãi; có biển cũng như không. Cảm ơn bạn. —<span style="color:#D70270;">Trần</span> [[Thành viên:Quenhitran|<span style="color:#055D5D;">Quế </span><span style="color:#734F96;">Nhi</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Quenhitran#top|<span style="color:#860337;">thảo luận</span>]]) 17:13, ngày 24 tháng 1 năm 2015 (UTC)
:Đi ngủ đi ku. [[Thành viên:Phương Thế Ngọc|Phương Thế Ngọc]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Thế Ngọc|thảo luận]]) 00:50, ngày 7 tháng 2 năm 2015 (UTC)
207

lần sửa đổi