Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Sảng”

n
AlphamaEditor Tool, General Fixes
n (AlphamaEditor Tool, General Fixes)
Khi [[Tào Duệ]] sắp chết, ông ta nghi ngờ Tư Mã Ý, và sắp xếp kế hoạch gạt Tư Mã Ý ra khỏi triều đình của người kế vị là [[Tào Phương]].<ref>Sakaguchi 2005:204</ref> Ông muốn giao phó Tào Phương cho người chú là [[Tào Hổ|Tào Vũ]] (曹宇) với chức nhiếp chính, cùng với [[Hạ Hầu Hiến]] (夏侯獻), Tào Sảng, [[Tào Triệu]] (曹肇), và [[Tần Lãng]] (秦朗). Tuy nhiên, hai vị quan được ông tin tưởng là [[Lưu Phóng]] (劉放) và [[Tôn Tư]] (孫資) không thân thiết với Hạ Hầu và Tào Triệu sợ hãi về việc được phong làm các quan nhiếp chính, và tìm cách thuyết phục ông đưa Tào Sảng (là người họ thân thiết) cùng Tư Mã Ý (khi ấy đang chỉ huy quân tại huyện Cấp (汲縣)), thuộc Tân Hương, Hà Nam ngày nay, và là người Lưu Phóng cùng Tôn Tư thân thiết<ref>ibid.</ref>) làm nhiếp chính thay thế. Tào Vũ, Tào Triệu và Tần Lãng bị gạt khỏi kế hoạch.
 
Ban đầu, Tào Sảng và Tư Mã Ý cùng chia sẻ quyền lực, nhưng Tào Sảng nhanh chóng dùng một số thủ đoạn chính trị để đề cao Tư Mã Ý với các chức danh như [[Đại Thái phó]] trong khi gạt bỏ quyền lực thực sự khỏi tay ông ta. Tào Sảng sau đó đưa ra mọi quyết định quan trọng và không cần hỏi ý kiến Tư Mã Ý. Nhanh chóng, vây cánh của Tào Sảng gồm [[Đặng Dương]] (鄧颺), [[Lý Thắng]] (李勝), [[Hà Yến]] (何晏), và [[Đinh Mật]] (丁謐),<ref>Watanabe 2006:280, Sakaguchi 2005:162</ref>, những người được biết đến về tài năng nhưng thiếu khôn ngoan, được giao những vị trí quyền lực, và họ trục xuất mọi vị quan không cùng phe cánh với mình khỏi triều đình.<ref>Sakaguchi 2005:50</ref> Tư Mã Ý vẫn được nắm quyền chỉ huy quân đội (cả việc chống cự cuộc tấn công lớn của Đông Ngô năm 241), nhưng không có quyền lực trong triều đình.<ref>ibid.</ref>
 
==Chủ quan và bị gài bẫy==
* Sakaguchi, Wazumi (ed.) (2005) 坂口和澄・著 ''Seishi Sangokushi Gunyu Meimeiden'' 『正史三國志群雄銘銘傳』 Kojinsha:Tokyo.
* Watanabe, Seiichi (ed.) (2006) 渡辺精一・監修 ''Moichidomanabitai Sangokushi'' 『もう一度学びたい 三国志』 Seitosha:Tokyo.
 
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}
 
==Xem thêm==
* [[Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam Quốc diễn nghĩa|Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa]]