Khác biệt giữa các bản “Ngưu Phụ”

n
AlphamaEditor Tool, General Fixes
n (Alphama Tool, General fixes)
n (AlphamaEditor Tool, General Fixes)
{{Sơ khai tiểu sử}}
'''Ngưu Phụ''' ([[chữ Hán]]: 牛輔; [[bính âm Hán ngữ|bính âm]]: Niu Fu; ???-[[192]]) là một viên tướng phục vụ dưới trướng của lãnh chúa [[Đổng Trác]] của nhà Hán thời kỳ [[Tam Quốc]] của [[Lịch sử Trung Quốc]]. Ông là con rể của Đổng Trác và là viên bộ tướng trung thành với ông này. Ngưu Phụ sau này bị chính thủ hạ của mình giết chết.
 
==Tiểu sử==
Ngưu Phụ phục vụ dưới trướng của Đổng Trác và được ông này gả con gái cho.
 
Ngay đêm hôm ấy Ngưu Phụ nhặt nhanh vàng bạc, châu báu, bỏ trại đi, chỉ đem ba bốn người đi theo. Đi đến một con sông, lúc súc qua đò, Xích Nhi trông thấy của cải ngốt mắt, muốn chiếm lấy một mình, liền giết Ngưu Phụ đem đầu Phụ đến dâng Lã Bố. Lã Bố hỏi đầu đuôi người đi theo khai rằng: "Xích Nhi giết Phụ để lấy của", Lã Bố giận, lập tức giết ngay Xích Nhi.
 
==Xem thêm==
* [[Vương Doãn]]