Khác biệt giữa các bản “Lính cứu hỏa Sam”

(Trang mới: “ {{Infobox television | show_name = Lính cứu hỏa Sam | image = 200px|Fireman Sam logo | Caption = Logo of Fir…”)
 
* {{IMDb title|id=0329829|title=Fireman Sam}}
 
{{Các chủ đề|Wales|Vương quốc Anh|Hoa Kỳ|Hoạt hình|Truyền hình}}
{{Portal|Wales|United Kingdom|United States|Animation|Television}}
{{Media in Cardiff}}
{{Sơ khai}}