Khác biệt giữa các bản “Lính cứu hỏa Sam”

* [http://www.firemansamonline.com/uk Official Fireman Sam website]
* {{IMDb title|id=0329829|title=Fireman Sam}}
* {{en}} [http://www.classickidstv.co.uk/wiki/Fireman_Sam Classic Kids TV:Fireman Sam]
 
* {{en}} [http://www.cartoonito.co.uk/shows/firemansam Watch Fireman Sam videos and play games on Cartoonito]
* {{en}} [http://www.toonhound.com/fireman.htm Fireman Sam on Toonhound]
{{Các chủ đề|Wales|Vương quốc Anh|Hoa Kỳ|Hoạt hình|Truyền hình}}
{{Media in Cardiff}}