Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:222.252.8.34”

n
Đã đổi mức khóa cho “Thảo luận Thành viên:222.252.8.34”: Bị phá hoại quá mức ([edit=autoconfirmed] (hết hạn 10:25, ngày 23 tháng 6 năm 2009 (UTC)) [move=autoconfirmed] (hết hạn 10:25, ngày 23 tháng 6 năm 2009 (U
n (Đã khóa “Thảo luận Thành viên:222.252.8.34”: Bị phá hoại quá mức ([edit=autoconfirmed] (vô thời hạn) [move=autoconfirmed] (vô thời hạn)))
n (Đã đổi mức khóa cho “Thảo luận Thành viên:222.252.8.34”: Bị phá hoại quá mức ([edit=autoconfirmed] (hết hạn 10:25, ngày 23 tháng 6 năm 2009 (UTC)) [move=autoconfirmed] (hết hạn 10:25, ngày 23 tháng 6 năm 2009 (U)