Khác biệt giữa các bản “Sách Khôn Ngoan”

không có tóm lược sửa đổi
Thời đó, người Do Thái bị người dân ngoại đạo ngược đãi và lôi kéo theo ngoại giáo. Tác giả viết sách này để giúp họ ''khôn ngoan'' hiểu biết về đạo mình và kiên trì trong đức tin. Theo quan điểm người viết, ông cho rằng sự ''khôn ngoan'' đích thực chỉ xuất phát từ [[Thiên Chúa]] khiến cho ai có được nó đều hạnh phúc, nhưng để có được ''khôn ngoan'' thì phải cầu nguyện.
 
==Liên Kết==
* [http://www.wiki.thuvientinlanh.org/index.php?title=Truy%E1%BB%81n_%C4%90%E1%BA%A1o Sách Truyền Đạo] - Thư Viện Tin Lành.
 
[[Thể loại:Cựu Ước|K]]
169

lần sửa đổi