Khác biệt giữa các bản “Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Xem thêm==
*[[http://www.wiki.thuvientinlanh.org/index.php?title=I_C%C3%B4-rinh-t%C3%B4 Sách I Cô-rinh-tô]] - Thư Viện Tin Lành.
*[[Second Epistle to the Corinthians]]
*[[Third Epistle to the Corinthians]]
169

lần sửa đổi