Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Liên bang hóa Canada”

==Liên bang hay bang liên?==
Trong Wikipedia tiếng Việt có hai khái niệm [[liên bang]] (federation) và [[bang liên]] (confederation). Canada trở thành "Confederation" thì dịch thành "langbang biênliên hóa" chứ? [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 22:14, ngày 8 tháng 2 năm 2015 (UTC)
:Lang biên là cái quái gì vậy cha nội? Đường biên giới do chó sói canh giữ à? [[Thành viên:Phương Thế Ngọc|Phương Thế Ngọc]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Thế Ngọc|thảo luận]]) 23:18, ngày 8 tháng 2 năm 2015 (UTC)