Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Phúc Hồng Bảo”

n (Alphama Tool, General fixes)
Về cái chết của Hồng Bảo, sách ''Bản triều bạn nghịch liệt truyện'' cho biết ông đã chọn cách uống thuốc độc (tam ban triều điển). Trong sách ''[[Việt Nam sử lược]]'' chỉ ghi đơn giản là Hồng Bảo chết vì uống thuốc độc. Tuy nhiên, có một số tác giả khác lại cho rằng Hồng Bảo chết do thắt cổ.
Nhưng, một nghi vấn được đặt ra: chính Hồng Bảo tự thắt cổ hay ai đó đã thắt cổ cho ông? Giáo sư Bửu Cầm cho đó là "một cái chết khả nghi. Người ta không tin là tội nhân tự tử mà là bị giết" <ref>Sách Tương An quận vương, ''Hoài Ngâm cổ'', Bửu Cầm chú thích, tr.12.</ref>. Còn tác giả Nguyễn Quang thì quả quyết rằng chính Trương Đăng Quế đã ra lệnh giết, hoặc vua Tự Đức nghe lời của ông mà giết anh <ref>Nguyễn Quang, ''Giặc Chày vôi của Đoàn Trưng mưu toan truất phế vua Tự Đức thế nào?'' (Tạp chí ''Phổ thông'' số 32, ngày 15 [[tháng tư|tháng 4]] năm 1960, tr. 41) và ''Minh oan Hồng Bảo và Đoàn Trưng'' (Tạp chí Phổ thông [bộ mới] số 41, ngày 1 [[tháng chín|tháng 9]] năm 1960, tr. 50).</ref>.
 
Đề cập đến vấn đề do [[Trương Đăng Quế]] chủ mưu, trong thư đề ngày 15 [[tháng một|tháng 1]] năm [[1852]], giáo sĩ Galy viết: ''Trương Đăng Quế đã mưu mô thay bậc đổi ngôi để Hồng Bảo phải sống trong nghịch cảnh rồi làm liều đi đến chỗ thảm hại. Ông Quế đã đặt cạm bẫy cho Hồng Bảo rơi vào hầu có cớ thủ tiêu ông...''<ref>Bức thư của giáo sĩ Galy đăng trong ''Annales Propagation Foi'' tập 25, 1853.</ref>.
207

lần sửa đổi