Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thư gửi ông Titô”

Trang mới: “{{Các sách Tân Ước}} '''Titô (Titus)''' là một sách trong Thánh Kinh Tân Ước. Sách ghi lại bức thư do Sứ đồ Phao-lô gởi cho Titus,…”
(Trang mới: “{{Các sách Tân Ước}} '''Titô (Titus)''' là một sách trong Thánh Kinh Tân Ước. Sách ghi lại bức thư do Sứ đồ Phao-lô gởi cho Titus,…”)
(Không có sự khác biệt)
169

lần sửa đổi