Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thư gửi ông Titô”

(Trang mới: “{{Các sách Tân Ước}} '''Titô (Titus)''' là một sách trong Thánh Kinh Tân Ước. Sách ghi lại bức thư do Sứ đồ Phao-lô gởi cho Titus,…”)
 
 
==Các Bản Dịch Việt Ngữ==
* [http://kinhthanhvn.org/viewItem.jhtml?itemId=469 Thư gửi ông Ti-tô (Nhóm Phiên dịch CGKPV)] - Ủy ban Kinh Thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam
* [http://www.wiki.thuvientinlanh.org/index.php?title=T%C3%ADt I Tít] - Thư Viện Tin Lành.