Khác biệt giữa các bản “Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô”

 
==Xem thêm==
*[http://kinhthanhvn.org/viewItem.jhtml?itemId=523 Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô (Nhóm Phiên dịch CGKPV)] - Ủy ban Kinh Thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam
*[[http://www.wiki.thuvientinlanh.org/index.php?title=I_C%C3%B4-rinh-t%C3%B4 I Cô-rinh-tô]] - Thư Viện Tin Lành.
*[[Second Epistle to the Corinthians]]
*[[Third Epistle to the Corinthians]]