Khác biệt giữa các bản “Lư Thực”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (General Fixes)
n
Thực mình dài 8 thước 2 tấc, tiếng vang như chuông; tính cương nghị, có phẩm giá cao quý, ôm ấp chí lớn giúp đời, có thể uống đến 1 thạch rượu <ref>1 thạch = 120 cân</ref>.
 
Ban đầu, Thực cùng [[Trịnh Huyền]] theo học [[Mã Dung]], biết rộng khắp cổ kim, thích nghiên cứu tỉ mỉ nhưng không xem trọng văn vẻ. Mã Dung là ngoại thích giàu có <ref>[[Lý Hiền]] chú '''Hậu Hán thư, tlđd''': Mã Dung là cháu họ (tòng chất) của [[Mã hoàng hậu (Hán Minh Đế)|Minh Đức (Mã) hoàng hậu]]</ref>, thường cho ca nữ biểu diễn ca vũ. Thực nghe giảng hàng năm, chưa từng quay đầu, Dung lấy làm kính phục ông. Thực học xong về nhà, mở lớp dạy học, trong đám môn hạ có [[Lưu Bị]], [[Công Tôn Toản]],...<ref>'''Tam quốc chí quyển 32, Thục thư 2 – Tiên chủ truyện''': Lên 15 tuổi, mẹ sai đi học, cùng người đồng tông là Lưu Đức Nhiên, người Liêu Tây là Công Tôn Toản cùngđều theo học người đồng quận là cố Cửu Giang thái thú Lư Thực</ref>.
 
Khi ấy cha của hoàng hậu là Đại tướng quân [[Đậu Vũ]] vin lập [[Hán Linh Đế|Hán Linh đế]] (168), mới nắm quyền chánh, triều đình muốn gia phong tước. Thực tuy áo vải, cho rằng Vũ vốn có tiếng trong sạch, bèn dâng thư để khuyên ông ta từ chối, Vũ không theo. Cùng năm, Vũ chống lại hoạn quan thất bại rồi tự sát.
433

lần sửa đổi