Khác biệt giữa các bản “Rudolph A. Marcus”

n
→‎Giải thưởng và Vinh dự: AlphamaEditor Tool, General Fixes
n
n (→‎Giải thưởng và Vinh dự: AlphamaEditor Tool, General Fixes)
* Viện sĩ nước ngoài [[Viện Hàn lâm Khoa học Trung quốc]] (1998)
* Giải Hóa học Anne Molson ([[Đại học McGill]], 1943)
* [[Giải Irving Langmuir]] ([[Hội Hóa học Hoa Kỳ]], 1978)<ref>{{chú thích web | url = http://webapps.acs.org/findawards/detail.jsp?ContentId=CTP_004534 | tiêu đề = American Chemical Society | author = | ngày = | ngày truy cập = 9 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
* Huy chương Robinson ([[Royal Society of Chemistry]], 1982)<ref>{{chú thích web | url = http://www.rsc.org/ScienceAndTechnology/Awards/RobertRobinsonAward/PreviousWinners.asp | tiêu đề = RSC Robert Robinson Award Previous Winners | author = | ngày = | ngày truy cập = 9 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
* Huy chương Chandler của [[Đại học Columbia]] (1983)
* [[Giải Wolf về Hóa học]] (1985)<ref name=wolf>http://www.wolffund.org.il/full.asp?id=48</ref>
* Giải Peter Debye ([[Hội Hóa học Hoa Kỳ]], 1988)<ref>{{chú thích web | url = http://webapps.acs.org/findawards/detail.jsp?ContentId=CTP_004543 | tiêu đề = American Chemical Society | author = | ngày = | ngày truy cập = 9 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
* [[Giải Willard Gibbs]] (1988)
* Huy chương kỷ niệm bách chu niên ([[Royal Society of Chemistry]], 1988)<ref>{{chú thích web | url = http://www.rsc.org/ScienceAndTechnology/Awards/CentenaryPrizes/PreviousWinners.asp | tiêu đề = RSC Centenary Prize Previous Winners | author = | ngày = | ngày truy cập = 9 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
* [[Huân chương Khoa học Quốc gia|Huy chương Khoa học quốc gia]] (1989)<ref name=national>http://www.nationalmedals.org/medals/1989.php</ref>
* Giải Theodore William Richards ([[Hội Hóa học Hoa Kỳ]], 1990)<ref>http://www.nesacs.org/Awards/Richards/richards_medal_recipients.html</ref>
* Giải Hóa học Hirschfelder (1993)<ref>http://www.chem.wisc.edu/graduate/tci/Hirschfelder_recipients.html</ref>
* Huy chương Lavoisier ([[Hội Hóa học Pháp]], 1994)
* Giải Hóa học lý thuyết ([[Hội Hóa học Hoa Kỳ]], 1997)<ref>{{chú thích web | url = http://webapps.acs.org/findawards/detail.jsp?ContentId=CTP_004555 | tiêu đề = American Chemical Society | author = | ngày = | ngày truy cập = 9 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
==Tham khảo==
{{Tham khảo}}