Khác biệt giữa các bản “Kỹ thuật hàng không vũ trụ”

n (General Fixes)
*[http://usth.edu.vn/vi/studycourses/mastercourses/master-of-space-and-applications/ Đại học khoa học công nghệ Hà Nội]
*[http://fas.mta.edu.vn/home.aspx Khoa hàng không vũ trụ (Học viện kỹ thuật Quân sư)]
*[http://itse.mta.edu.vn/khai-quat-ve-bo-mon-cau-duong-san-bay.html Bộ môn Cầu đường và Sân bay - Học viện Kỹ thuật Quân sự]
*[http://www.hocvienpkkq.com/news/ Khoa Kỹ thuật Hàng không - Học viện Phòng không - Không quân]
*[http://www.vaa.edu.vn/ Học viện Hàng không Việt Nam]
Người dùng vô danh