Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch”

n
AlphamaEditor Tool, General Fixes
n (General Fixes)
n (AlphamaEditor Tool, General Fixes)
trang chủ = http://www.itdr.org.vn|
}}
'''Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch'''<ref>{{chú thích web | url = http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/13037 | tiêu đề = Tổng cục Du lịch | author = | ngày = | ngày truy cập = 10 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> (tên giao dịch quốc tế: ''Institule For Tourism Deverlopment Research'', '''''ITDR'''''<ref>{{Chú thích web|url = http://www.itdr.org.vn/|title = Tên viết tắt}}</ref>)
là cơ quan sự nghiệp công lập trực thuộc [[:vi:Tổng cục Du lịch (Việt Nam)|Tổng cục Du lịch]], [[:vi:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam)|Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch]], có chức năng nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách quản lý, phát triển du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch.
Kể từ khi thành lập cho đến nay, Viện đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 25 năm.<ref>{{Chú thích web|url = http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/13037|title = Quyết định thành lập}}</ref>