Khác biệt giữa các bản “Máy cắt cỏ”

Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
n
Đã đổi mức khóa cho “Máy cắt cỏ”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:02, ngày 10 tháng 3 năm 2015 (UTC)))
n (Đã khóa “Máy cắt cỏ” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:45, ngày 17 tháng 2 năm 2015 (UTC))))
n (Đã đổi mức khóa cho “Máy cắt cỏ”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:02, ngày 10 tháng 3 năm 2015 (UTC))))