Khác biệt giữa các bản “Bành Hồ”

n (→‎Lịch sử: General Fixes)
{{Weather box
|location = Bành Hồ (1981-2010)
|metric_firstmetric first = Y
|single_linesingle line = Y
|Jan high C=19,.3
|Feb high C=19,.6
|Mar high C=22,.4
|Apr high C=26,.0
|May high C=28,.8
|Jun high C=30,.6
|Jul high C=32,.0
|Aug high C=31,.8
|Sep high C=30,.7
|Oct high C=28,.1
|Nov high C=24,.8
|Dec high C=21,.1
|year high C=26,.3
|Jan mean C=16,.1
|Feb mean C=16,.5
|Mar mean C=18,.5
|Apr mean C=21,.9
|May mean C=25,.2
|Jun mean C=27,.7
|Jul mean C=29,.6
|Aug mean C=29,.2
|Sep mean C=27,.4
|Oct mean C=24,.5
|Nov mean C=21,.5
|Dec mean C=17,.9
|year mean C=23,.0
|Jan low C=15,.4
|Feb low C=15,.4
|Mar low C=17,.4
|Apr low C=20,.9
|May low C=23,.7
|Jun low C=25,.6
|Jul low C=26,.6
|Aug low C=26,.5
|Sep low C=25,.9
|Oct low C=23,.9
|Nov low C=20,.9
|Dec low C=17,.4
|year low C=21,.6
|Jan rain mmcolour =17,5 green
|FebJan rain mm=50,717.5
|MarFeb rain mm=59,550.7
|AprMar rain mm=88,359.5
|MayApr rain mm=118,88.3
|JunMay rain mm=153,9118.3
|JulJun rain mm=157,7153.9
|AugJul rain mm=181,0157.7
|SepAug rain mm=112,7181.0
|OctSep rain mm=28,4112.7
|NovOct rain mm=21,228.4
|DecNov rain mm=24,21.2
|yearDec rain mm=1031,424.2
|year rain mm=1031.4
|Jan humidity=79,7
|FebJan humidity=82,279.7
|MarFeb humidity=82,1.2
|AprMar humidity=82,7.1
|MayApr humidity=83,682.7
|JunMay humidity=85,983.6
|JulJun humidity=84,885.9
|AugJul humidity=85,084.8
|SepAug humidity=80,985.0
|OctSep humidity=76,880.9
|NovOct humidity=77,376.8
|DecNov humidity=77,4.3
|yearDec humidity=81,577.4
|Janyear humidity=79,781.5
|Jan rain days=5,0
|FebJan rain days=7,25.0
|MarFeb rain days=8,97.2
|AprMar rain days=8.9,4
|MayApr rain days=9,7.4
|JunMay rain days=10,19.7
|JulJun rain days=7,710.1
|AugJul rain days=8,87.7
|SepAug rain days=6,8.8
|OctSep rain days=2,26.8
|NovOct rain days=3,62.2
|DecNov rain days=4,13.6
|yearDec rain days=83,54.1
|Janyear rain days=83.5,0
|unit rain days=0.1 mm
|JandJan sun=111,.5
|FebdFeb sun= 94,.7
|MardMar sun=125,.2
|AprdApr sun=148,.8
|MaydMay sun=179,.3
|JundJun sun=200,.4
|JuldJul sun=264,.8
|AugdAug sun=240,.4
|SepdSep sun=213,.8
|OctdOct sun=189,.9
|NovdNov sun=139,.1
|DecdDec sun=123,.3
|yeardyear sun=2031,.2
|source= Central Weather Bureau<ref name = CWB>{{chú thích web
|source=<ref>[http://www.cwb.gov.tw:8100/V5/climate/statistic/avg.htm 中央氣象局]</ref>
| url = http://www.cwb.gov.tw/V7e/climate/monthlyMean/Precipitation.htm
| title = Climate Statistics&ndash;Monthly Mean
| publisher = Central Weather Bureau
| language = Tiếng Anh
| accessdate = ngày 10 tháng 2 năm 2015}}</ref>
}}
 
== Hành chính ==
[[Tập tin:Penghu administration vi.svg|nhỏ|phải|Bản đồ hành chính huyện Bành Hồ]]
702

lần sửa đổi