Khác biệt giữa các bản “Nhà thiên văn học”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi đầu tiên
* [http://www.astrosociety.org/ Hội Thiên văn học Thái Bình Dương]
* [http://www.thienvanvietnam.org/ CLB Thiên văn học trẻ Việt Nam]
* [http://www.vietastrothienvanhoc.org/ CLB Thiên Văn Nghiệp Dư TP.HCM]
* [http://dacvn.com CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC]
 
[[Thể loại:Nhà thiên văn học]]
Người dùng vô danh