Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Người cao tuổi (báo)”

n
Đinh Quang Tùng đã đổi Người Cao Tuổi thành Người cao tuổi (báo): măng sét báo là "Người cao tuổi" (không viết hoa)
Không có tóm lược sửa đổi
n (Đinh Quang Tùng đã đổi Người Cao Tuổi thành Người cao tuổi (báo): măng sét báo là "Người cao tuổi" (không viết hoa))
42

lần sửa đổi