Khác biệt giữa các bản “Do Thái giáo Hasidim”

không có tóm lược sửa đổi
n (Greenknight dv đã đổi Hà Tây Đức Giáo thành Do Thái giáo Hasidim: lạm dụng phiên âm)
[[Tập tin:Haredi Judaism in New York City (5919137600).jpg|thumb|Hà Tây Đức Giáo tại thành phố New York Nước Mỹ Hoa Kỳ]]
'''Do TâyThái Đứcgiáo GiáoHasidim''' là phiênmột âm Hán Việt ([[Tiếng Trung Quốc]]: 哈西德)nhánh của đạo [[Do Thái giáo]] HasidismChính thống. Hasidim Tây(phiên Đứcâm ([[TiếngHán Anh]]Việt: Hasidic) ([[TiếngTây Hebrew]]: חסידותĐức) nghĩa là đạo đức hoặc lòng tốtsùng yêu thươngtín, là một nhánh của đạo [[Dođức Tháihoặc giáo]]lòng Chínhtử Thốngtế. Hà Tây Đức Giáo thúc đẩy tinh thần tâm linh thông qua việc phổ biến và quốc tế hóa huyền bí học Do Thái Giáo là khía cạnh nền tảng căn bản của đức tin. Người sáng lập ra Hà Tây Đức Giáo là [[Thầy Đạo Israel Baal Shem Tov]] vào thế kỷ thứ 18 ở [[Đông Âu]]. Hà Tây Đức Giáo nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong tất cả các tầng lớp xã hội Do Thái, đặc biệt là những [[người Do Thái]] ít học.
 
==Tư tưởng cơ bản của đạo Hà Tây Đức Giáo==