Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ chế phòng vệ”

n
AlphamaEditor, General Fixes
n (Alphama Tool, General fixes)
n (AlphamaEditor, General Fixes)
[[FileTập tin:Structural-Iceberg.svg|thumb|280px| Ẩn dụ về [[tảng băng trôi]] thường được sử dụng để diễn giải về các cấu phần của tâm thức trong mối liên hệ với các phần khác.]]
 
{{chú thích trong bài}}