Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đảng Cộng sản Tiệp Khắc”

n
AlphamaEditor, General Fixes
n (Alphama Tool, General fixes)
n (AlphamaEditor, General Fixes)
|leader2_title = Lãnh đạo cuối cùng
|leader2_name = [[Ladislav Adamec]]
|foundation = 14–1614–ngày May16 tháng 5 năm 1921
|successor = [[Communist Party of Bohemia and Moravia]], [[Communist Party of Slovakia (1939)]]
|dissolution = 1990<ref>[http://www.kscm.cz/our-party/history KSCM official Website History]</ref>
[[Thể loại:Chính trị Tiệp Khắc]]
[[Thể loại:Đảng độc quyền]]
[[Thể loại:Khối phía Đông]]
[[Thể loại:Đảng phái trong hệ thống độc đảng]]
[[Thể loại:Mùa xuân Praha]]