Khác biệt giữa các bản “Estaimpuis”

Trang mới: “{{Infobox Belgium Municipality |name=Estaimpuis |picture=Estaimpuis JPG00.jpg |picture-legend= |map=Estaimpuis Hainaut Belgium Map.png |map-legend=The commune trong ...”
(Trang mới: “{{Infobox Belgium Municipality |name=Estaimpuis |picture=Estaimpuis JPG00.jpg |picture-legend= |map=Estaimpuis Hainaut Belgium Map.png |map-legend=The commune trong ...”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh