Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| size =
| caption = ''Poster chính thức''
| country = {{flagicon|SWI}} Thụy Sĩ
| dates = 16 tháng 6 – 4 tháng 7 (19 ngày)
| confederations = 4
Người dùng vô danh