Khác biệt giữa các bản “Windsor, Ontario”

+ khi hau
n (clean up, replaced: |thumb| → |nhỏ|, |right| → |phải|, [[File: → [[Tập tin: using AWB)
(+ khi hau)
[[Tập tin:Windsor Ontario skyline.jpg|300px|nhỏ|phải|Windsor]]
'''Windsor''' là thành phố cực nam ở Canada và nằm ở Tây Nam [[Ontario]] ở cuối phía tây của hành lang đông dân cư, [[hành lang thành phố Quebec-Windsor]]. Thành phố nằm bên trong khu vực điều tra dân số Essex, Ontario, mặc dù hành chính tách ra khỏi chính quyền hạt. Ngăn cách bởi [[sông Detroit]], Windsor nằm ở phía nam của Detroit, Michigan ở Hoa Kỳ. Windsor được gọi là Thành phố Hoa hồng và người dân trong tiếng Anh được gọi là Windsorites.
 
== Khí hậu ==
{{Weather box
|location = Windsor (1981−2010)
|metric first = Y
|single line = Y
|collapsed = Y
| Jan maximum humidex = 18.1
| Feb maximum humidex = 22.3
| Mar maximum humidex = 31.3
| Apr maximum humidex = 35.7
| May maximum humidex = 42.3
| Jun maximum humidex = 52.1
| Jul maximum humidex = 50.9
| Aug maximum humidex = 47.5
| Sep maximum humidex = 46.9
| Oct maximum humidex = 39.2
| Nov maximum humidex = 27.5
| Dec maximum humidex = 24.1
|year maximum humidex = 52.1
| Jan record high C = 17.8
| Feb record high C = 20.4
| Mar record high C = 26.6
| Apr record high C = 31.1
| May record high C = 34.0
| Jun record high C = 40.2
| Jul record high C = 38.3
| Aug record high C = 37.7
| Sep record high C = 37.2
| Oct record high C = 32.2
| Nov record high C = 26.1
| Dec record high C = 19.6
|year record high C = 40.2
| Jan high C = −0.3
| Feb high C = 1.1
| Mar high C = 6.7
| Apr high C = 14.1
| May high C = 20.4
| Jun high C = 25.8
| Jul high C = 28.1
| Aug high C = 26.9
| Sep high C = 22.9
| Oct high C = 15.8
| Nov high C = 8.8
| Dec high C = 2.0
|year high C = 14.4
| Jan mean C = −3.8
| Feb mean C = −2.6
| Mar mean C = 2.3
| Apr mean C = 8.9
| May mean C = 15.0
| Jun mean C = 20.5
| Jul mean C = 23.0
| Aug mean C = 22.0
| Sep mean C = 17.9
| Oct mean C = 11.3
| Nov mean C = 5.1
| Dec mean C = −1.2
|year mean C = 9.9
| Jan low C = −7.3
| Feb low C = −6.3
| Mar low C = −2.2
| Apr low C = 3.7
| May low C = 9.5
| Jun low C = 15.3
| Jul low C = 17.9
| Aug low C = 17.1
| Sep low C = 12.8
| Oct low C = 6.7
| Nov low C = 1.4
| Dec low C = −4.3
|year low C = 5.4
| Jan record low C = −29.1
| Feb record low C = −23.4
| Mar record low C = −19.7
| Apr record low C = −9.5
| May record low C = −2.8
| Jun record low C = 2.8
| Jul record low C = 5.6
| Aug record low C = 5.2
| Sep record low C = −1.1
| Oct record low C = −5.0
| Nov record low C = −15.6
| Dec record low C = −23.4
|year record low C = −29.1
| Jan chill = −42.4
| Feb chill = −36.0
| Mar chill = −27.5
| Apr chill = −18.0
| May chill = −7.5
| Jun chill = 0.0
| Jul chill = 0.0
| Aug chill = 0.0
| Sep chill = 0.0
| Oct chill = −11.0
| Nov chill = −25.2
| Dec chill = −35.3
|year chill = −42.4
| precipitation colour = green
| Jan precipitation mm = 62.1
| Feb precipitation mm = 62.2
| Mar precipitation mm = 70.0
| Apr precipitation mm = 83.0
| May precipitation mm = 89.3
| Jun precipitation mm = 86.1
| Jul precipitation mm = 89.2
| Aug precipitation mm = 72.6
| Sep precipitation mm = 93.9
| Oct precipitation mm = 72.6
| Nov precipitation mm = 79.6
| Dec precipitation mm = 74.1
|year precipitation mm = 934.6
| rain colour = green
| Jan rain mm = 32.4
| Feb rain mm = 35.6
| Mar rain mm = 50.9
| Apr rain mm = 77.7
| May rain mm = 89.3
| Jun rain mm = 86.1
| Jul rain mm = 89.2
| Aug rain mm = 72.6
| Sep rain mm = 93.9
| Oct rain mm = 72.0
| Nov rain mm = 74.5
| Dec rain mm = 48.3
|year rain mm = 822.4
| snow colour = green
| Jan snow cm = 37.2
| Feb snow cm = 30.5
| Mar snow cm = 20.9
| Apr snow cm = 5.8
| May snow cm = 0.0
| Jun snow cm = 0.0
| Jul snow cm = 0.0
| Aug snow cm = 0.0
| Sep snow cm = 0.0
| Oct snow cm = 0.6
| Nov snow cm = 5.5
| Dec snow cm = 28.8
|year snow cm = 129.3
| unit precipitation days = 0.2 mm
| Jan precipitation days = 15.8
| Feb precipitation days = 12.3
| Mar precipitation days = 13.4
| Apr precipitation days = 13.5
| May precipitation days = 12.5
| Jun precipitation days = 11.3
| Jul precipitation days = 11.0
| Aug precipitation days = 10.2
| Sep precipitation days = 10.4
| Oct precipitation days = 11.5
| Nov precipitation days = 12.7
| Dec precipitation days = 14.9
|year precipitation days =149.5
| unit rain days = 0.2 mm
| Jan rain days = 6.6
| Feb rain days = 5.6
| Mar rain days = 9.0
| Apr rain days = 12.6
| May rain days = 12.5
| Jun rain days = 11.3
| Jul rain days = 11.0
| Aug rain days = 10.2
| Sep rain days = 10.4
| Oct rain days = 11.5
| Nov rain days = 11.0
| Dec rain days = 8.4
|year rain days =120.0
| unit snow days = 0.2 cm
| Jan snow days = 12.3
| Feb snow days = 9.4
| Mar snow days = 6.6
| Apr snow days = 2.2
| May snow days = 0.0
| Jun snow days = 0.0
| Jul snow days = 0.0
| Aug snow days = 0.0
| Sep snow days = 0.0
| Oct snow days = 0.37
| Nov snow days = 3.0
| Dec snow days = 10.1
|year snow days = 44.0
<!--Humidity at 06:00 LST-->
| Jan humidity = 80.2
| Feb humidity = 79.3
| Mar humidity = 77.3
| Apr humidity = 76.6
| May humidity = 77.6
| Jun humidity = 79.5
| Jul humidity = 81.5
| Aug humidity = 85.6
| Sep humidity = 85.2
| Oct humidity = 81.3
| Nov humidity = 80.3
| Dec humidity = 80.6
|year humidity = 80.4
|source 1 = [[Environment Canada]]<ref name="climate">{{cite web
| url = http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_e.html?stnID=4716&lang=e&dCode=1&province=ONT&provBut=Go&month1=0&month2=12
| title = Windsor A, Ontario
| work = Canadian Climate Normals 1981–2010
| publisher = Environment Canada
| language = Tiếng Anh
| accessdate = April 12, 2014}}</ref>
|date=February 2015}}
 
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
702

lần sửa đổi