Khác biệt giữa các bản “HTML”

n
AlphamaEditor, General Fixes
n (AlphamaEditor, General Fixes)
HTML đã trở thành một chuẩn [[Internet]] do tổ chức [[W3C|World Wide Web Consortium]] (W3C) duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 (1999). Sau đó, các nhà phát triển đã thay thế nó bằng [[XHTML]]. Hiện nay, HTML đang được phát triển tiếp với phiên bản [[HTML5]] hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho [[World Wide Web|Web]].
 
Bằng cách dùng [[HTML động]] hoặc [[Ajax (lập trình)|Ajax]], lập trình viên có thể được tạo ra và xử lý bởi số lượng lớn các công cụ, từ một chương trình soạn thảo văn bản đơn giản  – có thể gõ vào ngay từ những dòng đầu tiên  – cho đến những công cụ xuất bản [[WYSIWYG]] phức tạp.
 
HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, nó là ngôn ngữ trình bày.