Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| size = 180px
| caption =
| country = {{flagicon|RSA}} Nam Phi
| dates = 14 - 28 tháng 6
| num_teams = 8
Người dùng vô danh