Khác biệt giữa các bản “Mai Thúc Lân”

n (wiki hóa, bỏ văn phong quảng cáo)
==Trở về xứ Quảng quê hương==
 
Năm 1994 ôngMai Thúc ôngLân và [[Trương Quang Được]] cùng quê Quảng Nam được Trung ương cử về làm lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng. Ông làm thư. Ôngcòn Trương Quang Được làm Phóphó thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
<ref>http://daibieunhandan.vn/ONA_BDT/NewsPrint.aspx?newsId=30633</ref>
 
Năm 1996 tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng chia tách thành tỉnh Quảng Nam và Thành phố [[Đà Nẵng]],. ôngÔng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam <ref>http://vpubnd.quangnam.vn/Trangch%E1%BB%A7/tabid/83/TinID/5552/Default.aspx</ref>. Ông, Trương Quang Được làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
 
==Phó Chủ tịch Quốc hội==