Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trimeniaceae”

clean up, replaced: → (100), → (54) using AWB
(clean up, replaced: → (100), → (54) using AWB)
Phát sinh chủng loài của họ Trimeniaceae trong phạm vi bộ Austrobaileyales là:
{{clade
|label1=[[Austrobaileyales]] 
|1={{clade
|1=[[Austrobaileyaceae]]
|2={{clade
|1={{clade
|2label1=[[Họ Ngũ vị tử|Schisandraceae]]  s. s l. 
|1=[[Austrobaileyaceae]]
|21={{clade
|1=[[Họ Hồi|Illiciaceae]] (''Illicium'')
|1={{clade
|label12=[[Họ Ngũ vị tử|Schisandraceae]]  s. l s. 
}}
|1={{clade
}}
|1=[[Họ Hồi|Illiciaceae]] (''Illicium'')
|2=Trimeniaceae
|2=[[Họ Ngũ vị tử|Schisandraceae]] s. s.
}}
}}
}}
}}
|2=Trimeniaceae
}}
}}
}}
==Tham khảo và liên kết ngoài==
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Họ thực vật]]
[[Thể loại:Trimeniaceae|Trimeniaceae]]