Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Orp-Jauche”

Trang mới: “{{Infobox Belgium Municipality |name=Orp-Jauche |picture= |picture-legend= |map=Orp-Jauche Brabant-Wallon Belgium Map.png |map-legend=Đô thị Orp-Jauche ở Wall...”
(Trang mới: “{{Infobox Belgium Municipality |name=Orp-Jauche |picture= |picture-legend= |map=Orp-Jauche Brabant-Wallon Belgium Map.png |map-legend=Đô thị Orp-Jauche ở Wall...”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh