Khác biệt giữa các bản “Trọng trường Trái Đất”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
[[File:Geoids sm.jpg|thumb|300px|right|Trọng trường Trái Đất do NASA thực hiện trong phi vụ thí nghiệm [https://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_Recovery_and_Climate_Experiment GRACE]]]
'''Trọng trường Trái Đất''' (Gravity of Earth), ký hiệu là '''''g''''', đề cập đến gia tốc mà Trái Đất gây ra cho các đối tượng ở trên hoặc gần của bề mặt. Trong [[SI|hệ đơn vị SI]] gia tốc này được đo bằng mét trên giây bình phương (ký hiệu (m/s<sup>2</sup> hoặc m•s<sup>-2</sup>), hoặc tương đương với Newtons trên kilogram (N/kg hoặc N•kg<sup>-1</sup>). Nó có giá trị xấp xỉ 9,81 m/s<sup>2</sup>, tức là nếu bỏ qua ảnh hưởng của sức cản không khí, tốc độ của một vật rơi tự do gần bề mặt Trái Đất sẽ tăng thêm khoảng 9,81 m/s (32,2 ft/s) sau mỗi giây. Giá trị này đôi khi được gọi không chính thức là ''g'' nhỏ (ngược lại, các hằng số hấp dẫn ''G'' được gọi là ''G'' lớn).
 
== Đối tượng nghiên cứu ==