Khác biệt giữa các bản “Tô Giam”

n
[[Tống Thần Tông]] nghe tin Giam chết, thương tiếc, tặng Phụng Quốc quân tiết độ sứ, thụy là Trung Dũng, ban cho một tòa phủ đệ ở kinh đô, 10 khoảnh ruộng công ở quê nhà, cho phép gia đình tự chọn. <ref name="tk1"/>
 
Con trưởng là Tô Tử Nguyên được làm Tây đầu cung phụng quan, Các môn chi hậu. Đế triệu kiến Tử Nguyên, nói rằng: “Ung Châu nhỏ bé nhờ cha của khanh coi giữ, nếu cũng như khâmKhâm, Liêm dễ dàng bị phá, thì giặc thừa thắng đột kích, [[Quế Châu|Quế]], [[Tượng Châu|Tượng]] khó mà bảo toàn. Xưa [[Trương Tuần]], [[Hứa Viễn]] lấy Tuy Dương che chắn [[Trường Giang|Giang]], [[Hoài Hà|Hoài]], so với cha của khanh, cũng không hơn được.” Tử Nguyên được đổi thụ Điện trung thừa, Thông phán Ung Châu. <ref name="tk1"/>
 
Các con thứ Tử Minh, Tử Chánh, cháu nội Quảng Uyên, Trực Ôn cùng chết với Giam, đều được khen tặng. <ref name="tk1"/>
26

lần sửa đổi