Khác biệt giữa các bản “Hồ Thị Hoa”

{{Cquote|''Thuận Đức Thần phi Hồ thị, kính vâng Thế Tổ Cao Hoàng Đế cùng già này đã cẩn thận chọn con gái trưởng của công thần [[Hồ Văn Bôi]] sung làm nguyên phối với Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế. Hồ thị là người nết na, thuần thục, đoan kính hiền lương, được Nhân Hoàng Đế kính trọng yêu mến, lại khéo hầu hạ đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế và già này, được hết đạo hiếu. Cho nên Thế Tổ đặc biệt ban cho mỹ húy<ref>tức chữ Thực (實)</ref>. Nay tích đức để phúc, sinh được cháu trưởng để nối nghiệp lớn, nguồn phúc là đầy tứ mà có. Nhưng Phi chết sớm, không kịp trông thấy ngày nay, thật thương xót! Nhân Hoàng Đế lòng thương vợ cũ, đã truy phong làm Thần phi, ở ngôi 21 năm mà trong cung vẫn để trống ngôi chính, há chẳng phải là để tưởng nhớ người vợ hiền lương chăng ? Nay các quan có lời tâu nên cùng truy phong Đế và Hậu, rất hợp lòng lão tổ mẫu này. Lại có thể an ủi tấm lòng Nhân Hoàng Đế đối với hiền thế xưa, nay chuẩn cho Hoàng đế cháu ta cùng bá quan biết''|||Sách văn dâng thụy - Đại Nam liệt truyện}}.
 
Tháng 4, ngày 16 là ngày [[Canh Tý]], dâng tôn thụy là '''Tá Thiên Lệ Thánh Đoan Chính Cung Hòa Đốc Khánh Từ Huy Minh Hiền Thuận Đức Nhân hoàng hậu''' (佐天儷聖端正恭和篤慶慈徽明賢順德仁皇后). Sau đưa thần chủ hợp táng ở [[Lăng MinhThiệu mạngTrị|HiếuXương Lăng]] (陵), lăng bà gọi là ''Hiếu Đông lăng'' (孝東陵), thờ tại điện Sùng Ân cùng Thánh Tổ Nhân Hoàng đế.
 
Cha bà là [[Hồ Văn Bôi]] được truy phong ''Đặc Tiến Tráng Vũ tướng quân Tả quân đô thống phủ Đô Thống'', chức [[Thái bảo]], tước hiệu ''Phúc Quốc công'' (福國公), thụy là ''Trung Dũng'' (忠勇). Hoàng phu nhân nhận tước ''Nhất phẩm Phúc Quốc phu nhân'' (一品福國夫人), thụy là ''Ý Thuận'' (懿順). Dựng đền thờ riêng ở xã Xuân Hòa, [[Hương Trà]], lại cho dựng từ đường riêng ở quê nhà, đều gọi là ''Hồ tộc từ đường'' (胡族祠堂).
4.842

lần sửa đổi