Khác biệt giữa các bản “Hình vị”

không có tóm lược sửa đổi
n (Thêm thể loại VIP using AWB)
{{chú thích trong bài}}
{{chú thích trong bài}}Trong [[ngôn ngữ học]], một '''hình vị''' là đơn vị ngữ pháp nhỏ nhất của một ngôn ngữ. Lĩnh vực nghiên cứu hình vị là hình vị học. Hình vị không giống như một từ, và sự khác nhau giữ hai khái niệm trên là hình vị có thể đứng một mình hoặc không, trong khi đó một từ, theo định nghĩa, có thể đứng một mình.
 
{{chú thích trong bài}}Trong [[ngôn ngữ học]], một '''hình vị''' hay '''dạng vị''' là đơn vị ngữ pháp nhỏ nhất có nghĩa của một ngôn ngữ. Lĩnh vực nghiên cứu hình vị là hình vị học. Hình vị không giống như mộtkhác [[từ,]] sựchỗ: khác nhau giữ hai khái niệm trên là hình vị có thể đứng riêng một mình, hoặc không,cũng trongcó hình vị bị lệ thuộc. Trong khi đó một từ, theo định nghĩa, có thể đứng độc lập một mình.
 
Ví dụ như trong [[tiếng Anh]]: ''chair'' là "cái ghế", vừa là một từ, vừa là một hình vị.
 
Khi viết ''chairs'', tức là [[số nhiều]] "hơn 1 cái ghế" thì tuy là một từ nhưng có hai hình vị: ''chair'' (hình vị độc lập chỉ cái ghế) và ''-s'' (hình vị lệ thuộc chỉ số nhiều).