Khác biệt giữa các bản “Hình vị”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
 
Trong [[ngôn ngữ học]], '''hình vị''' hay '''dạng vị''' là đơn vị ngữ pháp nhỏ nhất có nghĩa của một ngôn ngữ. Lĩnh vực nghiên cứu hình vị là hình vị học. Hình vị khác [[từ]] ở chỗ: có hình vị có thể đứng riêng một mình, và cũng có hình vị bị lệ thuộc. Trong khi đó một từ, theo định nghĩa, luônthểkhả năng đứng độc lập một mình.
 
Ví dụ như trong [[tiếng Anh]]: ''chair'' là "cái ghế", vừa là một từ, vừa là một hình vị.
 
Khi viết ''chairs'', tức là [[số nhiều]] "hơn 1 cái ghế" thì tuy là một từ nhưng có hai hình vị: ''chair'' (hình vị độc lập chỉ cái ghế) và ''-s'' (hình vị lệ thuộc chỉ số nhiều). Hình vị ''-s'' không thể đứng riêng nên không là một từ. Dù vậy nó có ngữ nghĩa nhất định.
 
Tương quan hình vị và từ là một yếu tố quan trọng trong phân loại các ngôn ngữ thế giới. [[Ngôn ngữ cách thể]] như [[tiếng Việt]] thì một hình vị là một từ. [[Ngôn ngữ giao kết]] như [[tiếng Nhật]] thì trong một từ có nhiều hình vị.<ref>[http://www.jref.com/japanese/japanese-grammar/ Văn phạm tiếng Nhật]</ref>
 
==Tham khảo==
{{reflist}}