Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Diode”

Không thay đổi kích thước ,  7 năm trước
<gallery>
Image:Diode symbol.svg|Đi-ốt
Image:LED symbol.svg|Điốt phát quang ([[đèn LED|đèn LED]])
Image:Photodiode symbol.svg|[[w:Photodiode|Photodiode]] (điốt thu quang)
Image:Schottky diode symbol.svg|[[w:Schottky diode|Schottky diode]]
239

lần sửa đổi