Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin người dùng”

Trang mới: “<div style="width:25%; float:left;height:4px; background:#990000;"></div> <div style="width:25%; float:left;height:4px; background:#339966;"></div> <div style="wi…”
(Trang mới: “<div style="width:25%; float:left;height:4px; background:#990000;"></div> <div style="width:25%; float:left;height:4px; background:#339966;"></div> <div style="wi…”)
<div style="width:25%; float:left;height:4px; background:#666666;"></div>
__NOTOC__
{| style="width:100%; margin:auto; border-collapse:collapse; margin-bottom:10px; clear:left;"
| style="padding:10px; vertical-align:top; width:75%;" |{{#if:{{{full name|{{{tên đầy đủ|}}}}}}|
<div style="line-height:.7em; font-size: 270%; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif;">{{{full name|{{{tên đầy đủ|}}}}}}{{DISPLAYTITLE:{{{full name|{{{tên đầy đủ}}}}}}}}</div>}}{{#if:{{{organization|{{{tổ chức|}}}}}}|Wikimedia Foundation|
<div style="font-size: 180%; padding-top: 16px; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; line-height:30px;">{{{job title|{{{vị trí công việc|}}}}}}{{#if:{{{organization|{{{company|{{{tổ chức|{{{công ty|}}}}}}}}}}}}|, {{{organization|{{{company|{{{tổ chức|{{{công ty|}}}}}}}}}}}}}}</div>}}
<div style="padding-top: 16px; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif;">{{{short quote|{{{trích dẫn ngắn}}}}}}</div>
 
| style="padding:10px 0; vertical-align:top; width:25%; text-align:center;" | [[File:{{#if:{{{image name|{{{tên hình|}}}}}}|{{{image name|{{{tên hình}}}}}}{{!}}alt={{{full name|{{{tên đầy đủ}}}}}}|Wikipedia official icon.svg{{!}}alt=Không có hình}}|250px|{{#if:{{{hover text|{{{văn bản nền|}}}}}}|{{{hover text|{{{văn bản nền|}}}}}}|{{{hover text|{{{văn bản nền|{{{full name|{{{tên đầy đủ}}}}}}, {{{job title|{{{vị trí công việc}}}}}}}}}}}}}}]]
{| style="width:100%; margin:auto; border-collapse:collapse; margin-bottom:10px;"
| style="padding:10px; vertical-align:top; width:75%;" |
<div style="line-height:.7em; font-size: 270%; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif;">{{{họ và tên}}}</div>
<div style="font-size: 180%; padding-top: 16px; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; line-height:30px;">{{{nghề nghiệp}}}{{#if:{{{tổ chức|{{{công ty|}}}}}}|, {{{tổ chức|{{{công ty|}}}}}}}}</div>
<div style="padding-top: 16px; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif;">{{{câu nói ngắn gọn}}}</div>
 
| style="padding:10px 0; vertical-align:top; width:25%; text-align:center;" | [[File:{{#if:{{{ảnh|}}}|{{{ảnh}}}|How Wikipedia Works.jpg}}|250px|{{{chú thích|}}}]]
 
|}
 
{| style="width:100%; margin:auto; border-collapse:collapse;"
| style="padding:15px; vertical-align:top; width:37%;" | <h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; border-bottom:0;">Về{{{about|{{{giới tôithiệu bản thân|Giới thiệu bản thân}}}}}}</h2>
{{{about me|{{{về tôi}}}}}}
| style="padding:15px; vertical-align:top; width:37%;" | <h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; border-bottom:0;">{{{work|{{{công việc|Công việc của tôi}}}}}}</h2>
{{{about my work|{{{về công việc của tôi}}}}}}{{#if:{{{lời disclaimer|{{{phủ nhận|}}}}}}|<div style="color: #555; font-size: smaller; margin: 1em 0;">'''Lời phủPhủ nhận:''' {{{lời disclaimer|{{{phủ nhận}}}}}}</div>|{{#ifeq:{{{organization|{{{tổ chức|}}}}}}|Wikimedia Foundation|<div style="color: #555; font-size: smaller; margin: 1em 0;">'''Lời phủPhủ nhận:''' Mặc dù tôiTôi làm việc cho hoặc cung cấp dịch vụ cho Wikimedia Foundation, các đóngđây góp bởi tài khoản này khôngtôi thểthử hiệnsử tầmdụng nhìnđể haychỉnh hànhsửa độnghoặc củabáo Wikimediacáo Foundationnhững ngoài trừtôi khivừa thực ghihiện trong vai trò chúđó. Tuy dụnhiên, cácQuỹ không chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của tôi, và những sửa đổi, báo cáo hoặc đóng góp khác được thực hiện mộtbởi cáchtài khoản nhânnày ngoại trừthể khikhông phản ghiánh chúquan điểm của Quỹ. </div>}} }}
| style="padding:15px; vertical-align:top; width:25%; background:#F4F4F4;" | <h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; border-bottom:0;">{{{contact|{{{liên lạc|Liên lạc với tôi}}}}}}</h2>
{{{contact me|{{{liên lạc với tôi}}}}}}
|}<includeonly><br /><br />{{Trang thành viên}}</includeonly><noinclude>
|}
{{clear}}
<noinclude>
== Cách sử dụng ==
{{Tài liệu}}
<pre>
{{thông tin người dùng
| tên đầy đủ =
| tên hình =
| văn bản nền =
| vị trí công việc =
| tổ chức =
| trích dẫn ngắn =
| về tôi =
| về công việc của tôi =
| liên lạc với tôi =
| phủ nhận =
}}
</pre>
*Thông số "tổ chức" có thể thay bằng "công ty".
*Để thêm hình đại diện, điền tên của tập tin vào thông số "tên hình", không bao gồm chữ "tập tin" ở trước. Ví dụ:
<code>
| tên hình = BobaFett.jpg
</code>
*Thêm [[m:User language|ngôn ngữ]] của bạn bằng định dạng chuẩn, như: <code><nowiki>{{#babel:la-N|en-3}}</nowiki></code>.
*Thông số "văn bản nền" là hàng chữ trong pop-up nhỏ sẽ hiện lên khi bạn di con trỏ chuột vào hình.
 
== Dữ liệu bản mẫu ==
<templatedata>
{
"description": "",
"params": {
"tên đầy đủ": {
"label": "Tên đầy đủ",
"description": "Tên đầy đủ của bạn, như \"John Smith\" hay \"Samantha Jones\".",
"type": "string"
},
"vị trí công việc": {
"label": "Vị trí",
"description": "Các vị trí hoặc chức danh công việc bạn muốn hiển thị, nếu có",
"type": "string"
},
"tổ chức": {
"aliases": [
"công ty"
],
"label": "Tổ chức",
"description": "Tổ chức liên quan đến \"vị trí\" của bạn, nếu có. Nếu bạn đang làm việc cho Wikimedia Foundation, cần ghi chính xác là \"Wikimedia Foundation\". Phần này sẽ hiện ra đằng sau vị trí công việc của bạn.",
"type": "string"
},
"trích dẫn ngắn": {
"label": "Trích dẫn",
"description": "Một câu nói ngắn mà bạn muốn hiển thị, tượng trưng cho cảm xúc của bạn",
"type": "string"
},
"tên hình": {
"label": "Hình",
"description": "Tên của tập tin mà bạn muốn hiển thị về mình, thường là bức ảnh chụp bạn có dạng \"Ví dụ.jpg\"",
"type": "string/wiki-file-name"
},
"văn bản nền": {
"description": "Nhãn hiển thị khi người khác di chuột lên hình ảnh của bạn, hoặc cho việc đọc màn hình.",
"type": "string",
"label": "Chữ nền của hình"
},
"về tôi": {
"description": "Một số thông tin về bạn và hoàn cảnh của bạn.",
"type": "string",
"label": "Về tôi"
},
"về công việc của tôi": {
"description": "Chi tiết hơn về những gì bạn làm trên wiki, bất kể đó là gì.",
"type": "string",
"label": "Về công việc của tôi"
},
"phủ nhận": {
"description": "Một tuyên bố phủ nhận về công việc của bạn, nếu có. Nếu tổ chức của bạn được ghi là \"Wikimedia Foundation\", nó sẽ tự động hiển thị tuyên bố phủ nhận dành cho các nhân viên của Quỹ.",
"type": "string",
"label": "Phủ nhận"
},
"liên lạc với tôi": {
"description": "Thông tin chi tiết về cách để liên lạc với bạn, ngoài các phương pháp trên wiki.",
"type": "string",
"label": "Liên lạc với tôi"
},
"giới thiệu bản thân": {
"label": "Nhãn giới thiệu bản thân",
"description": "Văn bản sẽ hiện ra thay thế cho dòng đề mục \"Giới thiệu bản thân\".",
"type": "string"
},
"công việc": {
"label": "Nhãn về công việc của tôi",
"description": "Văn bản sẽ hiện ra thay thế cho dòng đề mục \"Về công việc của tôi\".",
"type": "string"
},
"liên lạc": {
"label": "Nhãn liên lạc với tôi",
"description": "Văn bản sẽ hiện ra thay thế cho dòng đề mục \"Liên lạc với tôi\".",
"type": "string"
}
}
}
</templatedata>
 
== Sao chép ==
Bản gốc của bản mẫu này nằm tại [[wmf:Template:User info]]. Các wiki dưới đây đã sao chép lại bản mẫu này:
 
* [[w:en:Template:User info]]
* [[w:fr:Modèle:Info utilisateur]]
* [[w:vi:Bản mẫu:Thông tin người dùng]]
* [[c:Template:User info2]]
* [[mw:Template:User info]]
* [[m:Template:User info]]
</noinclude>