Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin người dùng”

không có tóm lược sửa đổi
n (Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Bản mẫu:User info thành Bản mẫu:Thông tin người dùng: bản địa hóa)
{| style="width:100%; margin:auto; border-collapse:collapse; margin-bottom:10px; clear:left;"
| style="padding:10px; vertical-align:top; width:75%;" |{{#if:{{{full name|{{{tên đầy đủ|}}}}}}|
<div style="line-height:.7em; font-size: 270%; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif;">{{{full name|{{{tên đầy đủ|}}}}}}{{#ifeq:{{{organization|{{{tổ chức|}}}}}}|Wikimedia Foundation|{{DISPLAYTITLE:{{{full name|{{{tên đầy đủ}}}}}}}}</div>}}}}{{#if:{{{organizationjob title|{{{tổvị chứctrí công việc|}}}}}}|Wikimedia Foundation|
<div style="font-size: 180%; padding-top: 16px; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; line-height:30px;">{{{job title|{{{vị trí công việc|}}}}}}{{#if:{{{organization|{{{company|{{{tổ chức|{{{công ty|}}}}}}}}}}}}|, {{{organization|{{{company|{{{tổ chức|{{{công ty|}}}}}}}}}}}}}}</div>}}
<div style="padding-top: 16px; font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif;">{{{short quote|{{{trích dẫn ngắn|}}}}}}</div>
 
| style="padding:10px 0; vertical-align:top; width:25%; text-align:center;" | [[File:{{#if:{{{image name|{{{tên hình|}}}}}}|{{{image name|{{{tên hình}}}}}}{{!}}alt={{{full name|{{{tên đầy đủ}}}}}}|Wikipedia official icon.svg{{!}}alt=Không có hình}}|250px|{{#if:{{{hover text|{{{văn bản nền|}}}}}}|{{{hover text|{{{văn bản nền|}}}}}}|{{{hover text|{{{văn bản nền|{{{full name|{{{tên đầy đủ}}}}}}, {{{job title|{{{vị trí công việc}}}}}}}}}}}}}}]]
<templatedata>
{
"description": "",
"params": {
"tên đầy đủ": {