Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin người dùng”

n
Đã khóa “Bản mẫu:Thông tin người dùng”: Trang bản mẫu chung nhúng vào trang của nhân viên WMF ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các th�
n (Đã khóa “Bản mẫu:Thông tin người dùng”: Trang bản mẫu chung nhúng vào trang của nhân viên WMF ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các th�)