Khác biệt giữa các bản “Thành Hoàng Đế”

n (Liên kết hỏng)
Về cấu trúc thành Hoàng Đế do Nguyễn Nhạc xây dựng gồm có 3 lớp: vòng ngoài là thành ngoại có chu vi khoảng 7&nbsp;km, tiếp đó là vòng trong gọi là thành nội có chu vi khoảng 1,6&nbsp;km và trong cùng là tử cấm thành có chu vi khoảng 700m, tường thành cao khoảng 3m<ref>http://www.dostbinhdinh.org.vn/MagazineNewsPage.asp?TinTS_ID=425&TS_ID=22</ref>
 
Sau khi chiếm được thành Hoàng Đế, 12 năm sau do việc chuyển thủ phủ về thành Bình Định, vua Gia Long đã cho phá phần lớn, lấy vật liệu về xây dựng tại thành mới. Ngày nay chỉ còn lại một số di tích của tử cấm thành gồm có: cổng chính, chính điện, hồ bán nguyệt,…<ref>http://web ......................................................................................................................................archive.org/web/20090707053535/http://www.laodong.com.vn/Home/Thanh-Hoang-de-hoang-vang/20072/24761.laodong</ref>
 
jjjjjjkj<ref>http://web.archive.org/web/20090707053535/http://www.laodong.com.vn/Home/Thanh-Hoang-de-hoang-vang/20072/24761.laodong</ref>
 
==Hình ảnh==
Người dùng vô danh