Khác biệt giữa các bản “Từ hóa dư”

Trang mới: “'''Từ dư''' (Remanence) hoặc Từ hóa dư là từ hóa còn giữ lại trong một khối vật liệu sắt từ (như sắt) sau khi từ trường…”
(Trang mới: “'''Từ dư''' (Remanence) hoặc Từ hóa dư là từ hóa còn giữ lại trong một khối vật liệu sắt từ (như sắt) sau khi từ trường…”)
(Không có sự khác biệt)