Nguynkimsn2003

Tham gia ngày 27 tháng 12 năm 2014
Tẩy trống trang
(Trang mới: “Là một thành viên đăng kí Wikipedia từ 26 - 12 - 2014 # Đến từ <!-- Hà Nội -->, Việt Nam # tên thật là Nguyễn Kim Sơn # Sinh năm 2003…”)
 
(Tẩy trống trang)
Là một thành viên đăng kí Wikipedia từ 26 - 12 - 2014
# Đến từ <!-- Hà Nội -->, Việt Nam
# tên thật là Nguyễn Kim Sơn
# Sinh năm 2003
[[Thể loại:Thành viên WIkipedia]]